ΔΑ.ΠΑ.ΧΟ.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Επικοινωνία

Πυροφυλάκιο Παπάγου:

Έξωθεν κοιμητηρίου Παπάγου
210 65 40708

Πυροφυλάκιο Χολαργού:

Έξωθεν κοιμητηρίου Χολαργού
210 65 61546

Email
dapaxo@gmail.com